Valve ได้ตั้งกฎใหม่กำหรับการลดราคาเกมบน Steam แล้ว

Valve ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับการขายและส่วนลดของเกม กฎใหม่เหล่านี้ส่งผลต่อความถี่ที่ผู้พัฒนาและผู้วางจำหน่ายสามารถลเราคาเกมของตนและเปอร์เซ็นต์ที่พวกเขาจะสามารถลดราคาเกมของพวกเขาได้

การเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้มีผลมาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Valve เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง “ระยะเวลา” ระหว่างส่วนลดแต่ละครั้งที่เปลี่ยนแปลงจากที่ผู้พัฒนาจะสามารถลดได้จากทุก ๆ  6 สัปดาห์ เป็นทุก ๆ 28 วัน โดยรายละเอียดทั้งหมดของกฎใหม่ที่ว่ามีดังต่อไปนี้

  • คุณสามารถมอบส่วนลดวันวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ แต่เมื่อช่วงเวลาการให้ส่วนลดวันวางจำหน่ายของคุณสิ้นสุดลงแล้ว คุณจะไม่สามารถเสนอส่วนลดอื่นใดได้อีกเป็นเวลา 28 วัน
  • หากคุณขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ของคุณในสกุลเงินใดก็ตาม คุณจะไม่สามารถมอบส่วนลดให้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้เป็นเวลา 28 วัน
  • คุณจะไม่สามารถมอบส่วนลดได้ภายในช่วงเวลา 28 วันหลังจากที่มอบส่วนลดครั้งล่าสุด ยกเว้นในเทศกาลลดราคาตามฤดูกาลทั่วทั้ง Steam
  • คุณไม่สามารถมอบส่วนลดในเทศกาลลดราคาตามฤดูกาลได้ภายใน 28 วันหลังจากที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือภายใน 28 วันหลังจากที่ส่วนลดวันวางจำหน่ายสิ้นสุดลง หรือภายใน 28 วันหลังจากที่มีการขึ้นราคาในสกุลเงินใดก็ตาม
  • เมื่อเริ่มโปรโมชันแล้วหรือมีกำหนดเวลาไว้ในอนาคต คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาของคุณได้
  • คุณไม่สามารถลดราคาผลิตภัณฑ์ของคุณได้มากกว่า 90% หรือน้อยกว่า 10%
  • คุณไม่สามารถมอบส่วนลดแบบกำหนดเองเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์หรือสั้นกว่า 1 วันได้

ผลที่สุดของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เลยก็คือโดยพื้นฐานแล้วนักพัฒนาสามารถให้ส่วนลดได้บ่อยขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือดูเหมือนจะมุ่งไปที่การปราบปรามพฤติกรรมต่อต้านผู้บริโภคมากกว่า โดยมีการระบุเอาไว้ในหัวข้อที่ 6 อย่าง “ไม่สามารถลดราคาผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 90% หรือน้อยกว่า 10% ได้อีกต่อไป”

ก่อนหน้านี้กฎระบุอย่างง่าย ๆ ว่า “ไม่สามารถลดราคาได้ 100%” สิ่งนี้ทำไปสู่ผู้ขายเกมที่ลดราคาเกมที่ลดราคาเพียง 1% เพื่อให้ติดในหน้าร้านค้าพิเศษ การเพิ่มให้การลดราคาขึ้นต่ำกลายเป็น 10% นั้นหมายความว่าส่วนลดทั้งหมดจะต้องเกิดจากความสมัครใจของตัวผู้พัฒนาจริง ๆ