มีผู้เล่น Diablo 4 ค้นพบว่าคุณสามารถข้ามเนื้อเรื่องได้เมื่อคุณเล่นโหมด Hardcore โดยมีเงื่อนไขคือการจบเนื้อเรื่องหลักก่อน

เป็นไปตามที่ User Js

Read more