แร็กนาร็อค(Ragnarok Online)

แร็กนาร็อค(Ragnarok Online) สงครามที่ซาบซึ้งอยู่ในใจ ของพวกไวกิ้งเป็นอันมาก ในการต่อสู้อย่างห้าวหาญ”ยามศึกเรารบ ยามสงบเราไปปล้น”

Read more