PlayStation 4 ขายได้มากกว่า 100 ล้านเครื่องแล้ว

Daniel Ahmad นักวิเคราะห์ด้านการตลาดประจำวงการเกมชื่อดัง ได้ Tweet ข้อความว่าในตอนนี้เครื่อง PlayStation 4 มียอดขายมากกว่า 100 ล้านเครื่องแล้ว โดยนับจากยอดที่ทาง Sony ส่งไปยังร้านค้าต่าง ๆ ทั่วทั้งโลก โดยยอดขายของเครื่อง PlayStation 4 นั้นเพิ่มขึ้นถึง 3.2 ล้านเครื่องในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2019 – วันที่ 30 มิถุนายน 2019

จากจำนวนยอดขายของเครื่อง PlayStation 4 ที่ออกมานี้ ทำให้เครื่องนี้กลายเป็น Console ที่ขายดีอันดับที่ 2 รองจากเครื่อง PlayStation 2 ที่ทำยอดขายได้มากถึง 155 ล้านเครื่อง

Sony มองเห็นถึงศักยภาพของเครื่อง PlayStation มากขึ้นรวมถึงพิจารณาในเรื่องของเกม Exclusive ประจำฟอร์มมากขึ้น ในฐานะปัจจัยเสริมในการกระตุ้นยอดขายของเครื่อง

PlayStation 4 ประสบความสำเร็จ

ใส่ความเห็น