อาการของโรคโคโรนา โควิด19

นับได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวของโควิด 19 ยังน่าห่วงและต้องตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะผู้ป่วยยังเพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน วันนี้เรามารู้อาการกันให้แน่ชัดเพื่อจะได้เฝ้าระวังตัวเองและคนใกล้ชิดกันครับ

อาการ โควิด-19

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ระบุว่า อาการของผู้ป่วย โควิด-19 ส่วนใหญ่ ได้แก่

 • มีไข้
 • มีอาการไอ
 • มีน้ำมูก
 • มีอาการเหนื่อยหอบ
 • บางรายมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ

เมื่อมีอาการป่วย ควรทำอย่างไร

กรมควบคุมโรคแนะนำว่าผู้ที่มีอาการป่วยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ควรปฏิบัติดังนี้

 • ควรพักผ่อนอยู่ที่บ้าน งดเดินทาง หลีกเลี่ยงที่ชุมชน
 • ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอหรือจาม
 • ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงในถังขยะทุกครั้ง
 • ทำความสะอาดเชื้อโรคบนสิ่งของ และผิวสัมผัสต่างๆ เป็นประจำ
 • กินร้อนใช้ช้อนกลาง
 • หมั่นล้างมือบ่อยๆ
 • ผู้ที่มีประวัติสัมผัสเชื้อโรคหรือผู้สัมผัสคนเสี่ยงรีบตรวจรักษาและกักขังตนเองในบริเวณบ้านพักหรือสถานที่ที่ทางรัฐจัดหาให้ 14 วัน

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีอาการป่วยหลังจากเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง เช่น มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ต้องไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง รวมถึงใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโควิด19